Vedení klubu

Předseda výkonného výboru
Vladimír EVAN
v.evan@seznam.cz
724 160 079
Místopředseda výkonného výboru a sekretář mládeže
Jan DANIŠ
danis.jan@seznam.cz
728 652 811

Marketingový a obchodní manažer
Ing. Jiří PELC
jiri.pelc@slovanusti.cz
732 986 734Asistentka manažera mládeže
Lucie KAŠOVÁ
lucie.kasova@slovanusti.cz
602 582 488

Hlavní partneři

Významní partneři

Mediální partneři

Partneři mládeže