Vedení klubu

Předseda výkonného výboru
Jaromír HOLÍK
Místopředseda výkonného výboru
Vladimír EVAN
v.evan@seznam.cz
724 160 079

Asistentka manažera mládeže
Lucie KAŠOVÁ
lucie.kasova@slovanusti.cz
602 582 488


Sekretář mládeže
Jan DANIŠ
jan.danis@seznam.cz
726 652 811
Marketingový a obchodní manažer
Ing. Jiří PELC
jiri.pelc@slovanusti.cz
732 986 734

Hlavní partneři

Významní partneři

Partneři mládeže