Chance Liga: HC Stadion Vrchlabí - HC Slovan Ústí nad Labem 25. 11. 2020 od 17:00 hod.
Startuje soutěž o akci měsíce s názvem Simware HOKEJOVÁ HVĚZDA!
31.10.2010 | Lion`s TV

Startuje soutěž o akci měsíce s názvem Simware HOKEJOVÁ HVĚZDA!

Ú s t í n/L. - I letos s námi můžete soutěžit a zvolit tu nejlepší hokejovou akci měsíce! I letos můžete hlasovat pomocí SMS zpráv. Každý měsíc pak vybereme jednoho výherce, který získá MP3 přehrávač, další dva hlasující se můžou těšit na dárkový balíček z našeho fanshopu. Ale pozor! Na celkového vítěze čeká zajímavá cena! Více v článku.

Hlasujte o nejlepší akci a získejte MP3 přehrávače nebo skvělý notebook!

Ze všech hlasujících vylosujeme v play-off jednoho výherce, který získá hlavní cenu této soutěže - notebook v ceně 18.000,- Kč od partnera soutěže Simware!

Jak můžu hlasovat

Hlasuje se pomocí SMS zpráv, cena jedné SMS je 6,- Kč. Video se všemi soutěžními akcemi je vloženo v článku. Podmínky a pravidla této soutěže jsou zveřejněna pod videem.

Příklad zasílané SMS zprávy:

SLOVAN(mezera)AKCE(mezera)X (kde X je číslice od 1 do 5). SMS zpráva musí být zaslána na soutěžní číslo 900 77 06

Pravidla SMS soutěže o nejlepší akci měsíce

1. Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže je společnost HC Slovan Ústí a.s. (dále jen „organizátor") Ta pořádá tipovací SMS soutěž s názvem „Simware HOKEJOVÁ HVĚZDA", a to celkem 6x v rozmezí od listopadu 2010 do dubna 2011. První kolo je vyhlášeno na období 30.10.- 7.11. 2010 (dále „soutěžní období"). Další soutěžní období budou vyhlašována průběžně. Soutěž bude vždy zveřejněna na http://www.hcusti.cz v sekci Lion´s TV.

2. Komu je soutěž určena?
Tato soutěž je určena všem občanům České republiky, s výjimkou zaměstnanců organizátora a společnosti zajišťující technický servis SMS hlasování a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 Obč. z. Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, jejichž SMS zpráva bude doručena do SMS centra v jiném nežli předepsaném formátu v čl. 3. těchto pravidel.

Cílem soutěže je hlasování o nejhezčí hokejovou akci měsíce. Tento titul získá nominovaná akce s nejvyšším počtem doručených hlasů. Zároveň se všichni hlasující stávají účastníky soutěže o věcné ceny.

3. Jak se soutěže platně zúčastnit? Soutěž proběhne v období 30.10.-7.11. 2010. Hlasy do soutěže je nutné zasílat následujícím způsobem:

 • účastníci odpovídají prostřednictvím SMS do zveřejněné uzávěrky 7.11.2010, 20:00 hodin SEČ.
 • zasílaná SMS zpráva musí být napsána ve tvaru: SLOVAN mezera AKCE mezera POŘADOVÉ ČÍSLO AKCE dle nominací zadaných Organizátorem soutěže.
 • příklad zasílané SMS zprávy: SLOVAN AKCE X (kde X je číslice od 1 do 5)
 • SMS zpráva musí být zaslána na soutěžní číslo 900 77 06. Pro účast v soutěži musíte mít u svého operátora povoleno zasílání SMS zpráv na službu Premium SMS (zpoplatněné SMS zprávy).
 • organizátor vyhodnotí pouze přijatou SMS zprávu, která splňuje výše popsaná kritéria. Jakékoliv nepřesnosti ve formátu SMS zprávy mají vliv na automatické vyhodnocení a nejsou akceptovány. SMS zpráva nesplňující výše popsané náležitosti bude označena za neplatnou.
 • počet odpovědí (SMS zpráv) zaslaných jedním soutěžícím není omezen.

  SMS zprávy budou doručeny do SMS centra společnosti Konzulta Brno, a.s., se sídlem v Brně, Veveří 456/9, PSČ 602 00, identifikační číslo: 25548085, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 278, která zajišťuje technický servis soutěže (dále jen „SMS Centrum"). Organizátor nenese odpovědnost v případě, že některý z operátorů mobilní sítě z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu přetížení své sítě, uzavře přístup pro přijímání SMS zpráv účastníků na výše uvedeném soutěžním telefonním čísle před koncem platnosti soutěže dle čl. 1. těchto pravidel, a proto pro účastníky využívající jeho služeb skončí možnost účasti v soutěži tímto okamžikem. SMS zprávy z veřejných internetových SMS bran nebudou považovány za řádnou odpověď na soutěžní otázku a budou vyloučeny. Přijetí odpovědi nebude potvrzeno zpětnou SMS zprávou. Z doručených SMS zpráv budou určeni tři výherci soutěže způsobem stanoveným v čl. 5 těchto pravidel. Cena odeslané SMS zprávy činí 6,- Kč včetně DPH.

  4. Ceny
  Do první části této soutěže (Akce měsíce srpen + září) byly vloženy následující ceny:
  1. cena - MP3 přehrávač
  2. cena - balíček suvenýrů HC Slovan Ústečtí Lvi
  3. cena - balíček suvenýrů HC Slovan Ústečtí Lvi

  Pro další části soutěže se ceny mohou měnit. Vyhlášeny ale budou vždy nejpozději v okamžiku jejich zahájení.

  5. Výherci Společnost zajišťující technický servis SMS hlasování poskytne organizátorovi soutěže, následující den po konci soutěže, přehled všech SMS zpráv doručených do SMS Centra během jednotlivé soutěže. Každé SMS zprávě doručené v době trvání dané soutěže do SMS Centra, resp. účastníkovi soutěže, bude přiděleno pořadové číslo podle pořadí dle doručení. Výherci jsou určováni níže popsaným výherním mechanismem:
  1. cenu vyhrává soutěžící, jehož pořadové číslo je rovno jedné polovině celkového počtu hlasů, tedy podle vzorce N / 2, kde N je celkový počet hlasů. Není-li celkový počet hlasů dělitelný dvěma, zaokrouhluje se výsledek dle matematických pravidel, tedy směrem nahoru.

  2. cenu vyhrává soutěžící, jehož pořadové číslo se rovná jedné třetině celkového počtu hlasů, tedy podle vzorce N / 3, kde N je celkový počet došlých hlasů. Není-li celkový počet hlasů dělitelný třemi, zaokrouhluje se výsledek dle matematických pravidel.

  3. cenu vyhrává soutěžící, jehož pořadové číslo je rovno dvěma třetinám celkového počtu hlasů, tedy podle vzorce 2 x N / 3, kde N je celkový počet došlých hlasů. Není-li celkový počet hlasů dělitelný třemi, zaokrouhluje se výsledek dle matematických pravidel.

  Příklad:
  Celkový počet došlých hlasů je 997.
  1.cenu tedy vyhrává soutěžící s pořadovým číslem 499 (997/2=498,5).
  2.cenu vyhrává soutěžící s pořadovým číslem 332 (997/3=332,333).
  3.cenu vyhrává soutěžící s pořadovým číslem 665 (2x997/3=664,667).

  Každý soutěžící, respektive každé telefonní číslo smí vyhrát pouze jednou. Pokud by jedno telefonní číslo figurovalo na několika výherních pořadích, obdrží soutěžící pouze nejvyšší vyhranou cenu, ostatní se přidělí soutěžícím na pořadí o jedno nižším.
  Ceny výhercům předá/doručí společnost HC Slovan Ústí nad Labem, a.s.

  6. Souhlas se zpracováním osobních údajů - schválení pravidel
  Poskytnutí osobních dat účastníků je podmíněno jejich výslovným souhlasem. Výherci souhlasí s uvedením svého jména a příjmení a města bydliště. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s jejími podmínkami s tím, že organizátor je oprávněn uveřejnit jména, případně fotografie výherců a zpracovat osobní data pro marketingové účely a zaslání výher, a to až do odvolání souhlasu. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim. Výherci mohou být zveřejněni na webových stránkách http://www.hcusti.cz. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže, délku trvání, jakož i na zrušení soutěže. Organizátor je oprávněn rozhodovat o všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení.

   
 • vstupenky
  Slovan TV
  Podobné články
  V tento den před lety
  Facebook

   
  Aktuálně na webu

  Přineste plyšáka a udělejte radost dětem!

  Ú s t í n/L. - Současná vládní opatření bohužel neumožňují vstup fanouškům na zimní stadión.... Celý článek

  Chance Liga je zpět!

  Ú s t í n/L. - Po vynucené koronavirové pauze se ústecký celek vrací zpět do zápasového tempa.... Celý článek

  Náš nový maskot ponese jméno Viktor

  Ú s t í n/L. - Fanoušci měli možnost celý týden hlasovat o tom, jak se náš nový maskot bude... Celý článek

   
  Klub  |   Vstupenky  |   A-tým  |   Zápasy  |   Mládež  |   Fanzone  |   Eshop  |   Multimedia  |   Partneři  |   Archiv